Wróć...

Dopuszczalne poziomy hałasu na stanowiskach pracy

PN-Z-01338 (czerwiec 2010) - "Akustyka - Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy"

Dopuszczalne wartości dla:

A)
stanowisk pracy:

równoważny poziom dźwięku G odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy LG eq,8h:

102 dB

B)
stanowisk do wykonywania prac koncepcyjnych wymagających szczególnej koncentracji uwagi:

równoważny poziom dźwięku G w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy LG eq,Te:

86 dB

pomiar hałasu :
* położenie mikrofonu: w miejscu gdzie zwykle znajduje się głowa pracownika (wskazane wykonanie pomiaru podczas jego nieobecności).
Wróć...

Tekst na stronie: www.ntlmk.com - opr. Mikołaj Kirpluk