Wróć...

Dopuszczalne poziomy dźwięku A urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych
w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego:


- PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach."

   

maksymalny poziom dźwięku A w odl. 1m

1

węzeł cieplny, hydrofornia, praca pompy, działanie zaworów

65 dB

2

transformatornia, praca transformatora przy minimalnych występujących wartościach obciążenia

62 dB

3

maszynownia dźwigu: praca zespołu napędowego

65 dB

4

przestrzeń nad dachem budynku, praca wentylatora dachowego

65 dB

Wróć...

Tekst na stronie: www.ntlmk.com - opr. Mikołaj Kirpluk