Wróć...

Wymagane skaźniki izolacyjności akustycznej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków administracyjnych - elewacje (ściany zewnętrzne)


- PN-B-02151-3:2015-10 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych."

Wymaga wykonania obliczeń zgodnie z warunkami nowego wydania normy
PN-B-02151-3:2015-10 !

Wróć...
Tekst na stronie: www.ntlmk.com - opr. Mikołaj Kirpluk