Wróć...

Wymagane skaźniki izolacyjności akustycznej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - przegrody wewnętrzne


- PN-B-02151-3:2015-10 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych."

(budynki mieszkalne wielorodzinne - fragmenty Tablic 3 i 4 w układzie podobnym do tabeli ze starej normy)
- kolorem żółtym oznaczono wzrost wymagań względem normy z 1999r.

Funkcje pomieszczeń rozdzielonych przegrodą

Stropy

Ściany
(bez drzwi)

Ściany
(z drzwiami i przedpokojem / inne)

Drzwi
(z przedpokojem / w ścianie)

R'A,1

L'n,w

R'A,1

R'A,1

R'A,1,R

Wszystkie
pomieszczenia
mieszkalne

wszystkie pomieszczenia przyległego mieszkania

51

55

50

-

-

korytarz, klatka schodowa

55

50

30 / 38

30 / 35

garaż, pomieszczenia techniczne, handlowe, usługowe, restauracja, kawiarnia, klub - bez muzyki!

58

48

58

-

-

restauracja, kawiarnia, klub + muzyka i/lub taniec
pomieszczenia będące źródłem
dźwieków powietrznych i/lub materiałowych

65

38

65

-

-

 

  Wróć...
Tekst na stronie: www.ntlmk.com - opr. Mikołaj Kirpluk