Wróć...

Wymagane skaźniki izolacyjności akustycznej dla budynków biurowych - przegrody wewnętrzne


- PN-B-02151-3:2015-10 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych."

(tablica 5 - fragment: budynki biurowe - w układzie podobnym do tabeli ze starej normy) - kolorem żółtym oznaczono wzrost wymagań względem normy z 1999r.

Funkcje pomieszczeń rozdzielonych przegrodą

Stropy

Ściany
(bez drzwi)

Drzwi

R'A,1

L'n,w

R'A,1

R'A,1

pokoje biurowe

pokoje biurowe

50

60

40

-

pokoje do prowadzenia rozmów poufnych + gabinety dyrektorskie

50

58

50

40

korytarz

50

58

40

30

pokoje do prowadzenia rozmów poufnych + gabinety dyrektorskie

pokoje do prowadzenia rozmów poufnych + gabinety dyrektorskie

50

58

50

40

korytarz

50

58

50

40

Wróć...
Tekst na stronie: www.ntlmk.com - opr. Mikołaj Kirpluk