Wróć...
Uwaga: norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02151-3:2015-10

Wymagane skaźniki izolacyjności akustycznej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków administracyjnych - elewacje (ściany zewnętrzne)


- PN-B-02151-3 (styczeń 1999) - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania."

(tablica 5 - fragment: budynki mieszkalne)

miarodajny poziom dźwięku

dzień

do 45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

noc

do 35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

Rodzaj budynku

pomieszczenie

Minimalny wskaźnik R'A1 lub R'A2

mieszkalny

pokoje

20

20

23

23

28

33

38

kuchnie

20

20

20

20

23

28

33

klatki schodowe

nie stawia się wymagań

administracyjny

pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi

20

20

23

23

28

33

38

pokoje do pracy administracyjnej

20

20

20

20

23

28

33

Wróć...
Tekst na stronie: www.ntlmk.com - opr. Mikołaj Kirpluk