Wróć...
Uwaga: norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02151-3:2015-10

Wymagane skaźniki izolacyjności akustycznej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - przegrody wewnętrzne


- PN-B-02151-3 (styczeń 1999) - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania."

(tablica 2 - fragment: budynki mieszkalne wielorodzinne)

Funkcje pomieszczeń rozdzielonych przegrodą

Stropy

Ściany
(bez drzwi)

Drzwi

R'A1

L'n,w

R'A1

R'A1

Wszystkie pomieszczenia mieszkalne

wszystkie pomieszczenia przyległego mieszkania

511)

582)

50

3)

korytarz, klatka schodowa

3)

534)

50

255)

pomieszczenia techniczne wyposażenia instalacyjnego budynku

556)

587),8)

556)

3)

sklepy, punkty usługowe
o LpA < 70 dB

556)

537)
588)

556)

3)

punkty usługowe
o LpA 70-75 dB

55-609)

48-537),9)
588)

55-606),9)

3)

kawiarnie, restauracje, klubu (z wyłączeniem dyskotek)

55-606),9)

48-537),9)
588)

57-679)

3)

pokój

pomieszczenia sanitarne w tym samym mieszkaniu

3)

3)

35

brak10)

wszystkie pozostałe pomieszczenia poza sanitarnymi

45-5111)

5812)

30-3513)

brak10)

 1. w obrębie pom. sanitarnych dozwolone -4 dB
 2. dla pom. sanitarnych - w kierunku poziomym i ukośnym
 3. ustalenia indywidualne
 4. dla budynków o układzie korytarzowym - w kierunku poziomym i ukośnym
 5. dla budynków o układzie korytarzowym - zaleca się większe od 25 dB
 6. jeżeli widmo hałasu źródła jest zbliżone do Ctr - wymaganie dla wskaźnika R'A2
 7. z podłogi pom. hałaśliwego do mieszkania bez względu na kierunek
 8. jeżeli mieszkanie nad pom. hałaśliwym - do innych mieszkań w kierunku poziomym i ukośnym
 9. dobrać indywidualnie w granicach podanych w tabeli
 10. brak wymagań
 11. dotyczy mieszkań dwupoziomowych
 12. dotyczy mieszkań dwupoziomowych - do innych mieszkań przyległych
 13. zalecana większa wartość
Wróć...
Tekst na stronie: www.ntlmk.com - opr. Mikołaj Kirpluk