Wróć...
Uwaga: norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02151-3:2015-10

Wymagane skaźniki izolacyjności akustycznej dla budynków biurowych - przegrody wewnętrzne


- PN-B-02151-3 (styczeń 1999) - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania."

(tablica 4 - fragment: budynki administracyjne)

Funkcje pomieszczeń rozdzielonych przegrodą

Stropy

Ściany
(bez drzwi)

Drzwi

R'A1

L'n,w

R'A1

R'A1

pokoje do pracy administracyjnej

pokoje do pracy administracyjnej

45

63

35

20-254)

pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi, gabinety dyrektorskie

50

63

45

25-304)

korytarz

2)

2)

35

20

pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi, gabinety dyrektorskie

pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi, gabinety dyrektorskie

50

63

45

25-304)

korytarz

2)

2)

40

20

ogólnodostępne pomiesz-czenia sanitarne

wszystkie inne pomieszczenie do pracy

2)

2)

50

2)

  1. dla pom. sanitarnych - w kierunku poziomym i ukośnym
  2. ustalenia indywidualne
  3. łącznie z wewnętrznym korytarzem
  4. zalecana większa wartość
  5. mniejsza wartość - dla sal zlokalizowanych nad pokojem
Wróć...
Tekst na stronie: www.ntlmk.com - opr. Mikołaj Kirpluk