E-biblioteka

Ochrona przed hałasem i akustyka:

Jeżeli skorzystałeś z tego serwisu,
a znasz linki do ciekawych stron poświęconych różnym zagadnieniom akustycznym,
prześlij info do mnie na adres e-mail: mkirpluk@ntlmk.com,
a umieszczę je na tej stronie "pro publico bono" !
Mikołaj Kirpluk
     
 
 
 

Artykuły i referaty:

autor: Mikołaj Kirpluk
 •   "Podstawy akustyki" - © M.Kirpluk - edycja: wrzesień 2020 - wprowadzono kolejne uzupełnienia w treści
  (pierwsza edycja: wrzesień 2004)
 • Zawsze miałem wątpliwości na temat sensu określania warunków meteo w każdych pomiarach środowiskowych (wg mnie mają tylko sens dla pomiarów w naprawdę dużych odległościach od źródła hałasu - powyżej 300m), a na dodatek na "magicznej" wysokości co najmniej 3,5m (...chyba ktoś tam nie miał wyższego statywu...), a jeszcze, po wprowadzeniu obowiązku posiadania akredytacji - żeby sprzęt do pomiarów meteo był wzorcowany (chociaż te wyniki, poza zawsze spełnialnym "zakresem" pomiarowych warunków meteo, nie wpływają w żaden sposób na uzyskiwany wynik...).
  Jedyna sensowna obserwacja meteo (nie pomiar!) to tak naprawdę prędkość wiatru i kwestia braku opadu atmosferycznego!
  Dlaczego nie pomiar prędkości wiatru?
  Otóż w większości przypadków chodzi o tło akustyczne powodowane przez wiatr - uważam, że wykonującemu pomiar należy pozostawić do oceny kwestię do rozstrzygnięcia czy w danych warunkach można wykonać prawidłowy pomiar poziomu dźwięku odpowiadający celowi wykonywanego badania!
  (np. wiatr 3m/s może być stanowczo za duży przy badaniu niskich poziomów lub w sąsiedztwie ulistnionych drzew!)
  Tu zamieszczam wyniki porównawcze warunków meteo zarejestrowanych w sytuacji terenowej - przez wzorcowana stację na wysokości 4m, przez stację typu "domowego" na wysokości 4m oraz przez ręczną stację na wysokości 1,5m - wnioski są oczywiste! (zwłaszcza jak się zna już "dokładność" tej wzorcowanej...).
  Mikołaj Kirpluk

   
  Obowiązujące metodyki pomiarowe:
 •    "Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego" - Załącznik Nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014r. poz.1542).
  oraz
  "Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń" - Załącznik Nr 8 do wyżej wymienionego rozporządzenia
  - teksty ww metodyk z podkreśleniami i uwagami MK - "metodyki" DOKŁADNIE TE SAME co w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) - TYLKO ZE ZMIENIONYMI NUMERAMI ZAŁĄCZNIKÓW !!!
   
 •  
     
  No, i stało się...
  ... zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140 z dnia 7 lipca 2011 r., poz.824) - obowiązuje od 21.07.2011 r.
  w  wersji projektu z 08.02.2011r. - zawierające nowe metodyki pomiarowe m.in. hałasu lotniczego i komunikacyjnego.
  Podstawowe uwagi (MK)
  • dopuszczenie stosowania poziomu statystycznego L95 jako "pomiarowego tła akustycznego" - pomimo, że MŚ nie ma delegacji ustawowej do określania tego wskaźnika, niezależnie od braku sensu tego parametru akurat w tych pomiarach...
  • pozostawiona jest wysokość punktu pomiarowego na terenach zabudowanych na wysokości 4m...
  • nadal pozostaje nieuzasadnione odejmowanie 3 dB przy pomiarze przy elewacji budynku - bez koniecznych wyłączeń dot. poziomu terenu, balkonów i tarasów!
  • nadal MŚ uważa, że jego rozporządzenie jest ważniejsze od rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie układów współrzędnych...
  • no i "kwiatek" pokazowy - punkt pomiarowy 0,5 m nad ekranem akustycznym...

  tutaj: wcześniejsza wersja projektu z 04.02.2009r. - ...moje uwagi do wersji wcześniejszej...
  tutaj: kolejna wersja projektu z 07.04.2010r. - ... tu swoich uwag nie napisałem, ale niewiele się zmieniło... (MK)
   
  nota bene:
  - podpieranie się w uzasadnieniu do tego rozporządzenia wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE (dot. map akustycznych) i uzasadnianie tym wymagania o wysokości punktu pomiarowego 4 m nad poziomem terenu, żeby w ten sposób pozyskiwać "dane wejściowe do mapy akustycznej" ma się nijak do postawionych wymagań dla terenu niezabudowanego (1,5m - choć dyrektywa coś takiego przewiduje, ale wymaga potem bliżej nieokreślonego "przeliczania" na wysokość 4 m. ...) i dla wysokości 4 m nad poziomem jezdni czy torów na nasypie lub estakadzie (bo mapa jest robiona na wysokości 4 m - ale... wokół budynków!) czy też pomiaru przed oknem na XXp wieżowca mieszkalnego - tu ok.60 m nad terenem (oczywiście "dyskutanci" pewnie zaraz się przyczepią, że najniekorzystniejsza sytuacja może być na VIII czy XII piętrze - ale to też nie są wtedy 4 m...), jak również na się nijak do pomiarów "jednodniowych" LAeq D oraz LAeq N, których definicje niespecjalnie korespondują ze "średniorocznymi" wskaźnikami LDWN i LN.
  Natomiast argument do zgłaszających uwagi, że "mylą różne sytuacje" - autorzy tych "metodyk referencyjnych" powinni skierować przede wszystkim do samych siebie.
  Bo myli im się:
  - pomiar hałasu w środowisku - na który narażony jest "człowiek w miejscu jego możliwego pobytu"... (tak, tak - to cytat z punktu B.2.1. tejże samej metodyki!),
  - badanie hałasu źródła - jako dane wejściowe do obliczeń wg. Dyrektywy - tu się pojawiają te 4 m (nad każdym źródłem!!! - dotychczas był to "punkt referencyjny" - skądinąd całkiem przydatny, ale obecnie pominięty...), odejmowanie 3 dB od wyniku pomiaru przed elewacją czy pomiar 0,5 m nad ekranem,
  - weryfikacja map akustycznych - wg Dyrektywy - wymaganie 4 m, ale nad nad terenem i obliczenia wskaźników "średniorocznych" - innych jednak niż "jednodniowe",
  - badanie skuteczności ekranów akustycznych - tu też się lokalizuje jeden z punktów nad przeszkodą terenową, w tym nad ekranem...
  ...i to wszystko do "jednego wora"!

    poprzednio:
    "Referencyjne metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku dla dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, urządzeń na terenach portów oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" - załącznik nr 2 do rozporządzena Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35, poz. 308)
  ... curiosum: dokładnie ta sama metodyka (i z tymi samymi błędami!) stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia MŚ o tej samej nazwie z października 2007... (Dz.U. nr 192, poz.1392)
  - tekst z podkreśleniami i uwagami MK
   

 

 

 

 

 

 

 

 


Wróć na górę

Teksty i linki:

Wybór: Mikołaj Kirpluk Wróć na górę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wróć na górę

Programy i arkusze kalkulacyjne:

Najnowsza wersja z 27.03.2020 r.! Kalkulator akustyczny v.3.3 na smartfony z Androidem (Android 7.0 i wyższe)
wersja rozwojowa (poprawiono interfejs - na telefony i tablety):
- obliczanie sumy od 2 do 5 poziomów,
- obliczanie średniej od 2 do 5 poziomów - można to zrobić osobno dla imisji i tła akustycznego
- dla średnich jest liczona niepewność typu A ! - obliczanie różnicy dla 2 poziomów dźwięku
  (po liczeniu średnich można wprowadzić wyniki do MEM1 i MEM2, które są kopiowane do tej funkcji)
- wprowadzono kontrolę danych wejściowych: od 0 dB do 194 dB
 
Uwagi instalacyjne:
- pobrać na komputer plik APK, który potem należy kablem wgrać w katalog np. "download" na telefonie
- jeśli ktoś przegląda tę stronę smartfonem - to po prostu wybrać opcję "zapisz".
- następnie trzeba wejść w folder "download" (aplikacja "Moje pliki" lub np. "Total Commander") i "odpalić" ten plik APK.
 
Pojawi się ostrzeżenie, że "plik z nieznanego źródła" i wtedy trzeba jednorazowo zezwolić!
(ew. ustawienia w pozycji: "Ustawienia / Więcej / Bezpieczeństwo - pozycja "Nieznane źródła" - wstawić "ptaszka"!)
Uwaga: nie zezwalać na kontrolę "Play Protect", bo skutecznie zablokuje tę instalację!

Program nie ma żadnych innych funkcji niż liczenie! (nie szpieguje, ani nie jest wirusem! :-))
- obecnie obsługuje: źródła punktowe, źródła kierunkowe, źródła liniowe, źródła-budynki, ekrany, punkty obserwacji, punkty obserwacji na elewacji, paramentry siatki obliczeniowej.
Program MUSI pracować na zestawie plików wygenerowanych przez HPZ ! (sam nie generuje pełnego zestawu donych do HPZ)
- wersja DEMO - bez możliwości zapisu zmian... :-) - tylko PODGLĄD ww. danych !
Wersja funkcjonalna - po aktywacji - oferuje opcję zapisu danych po zmianach. W sprawie zakupu licencji prosze o kontakt e-mail: mkirpluk@ntlmk.com
Kalkulator akustyczny
Kalkulator akustyczny (wersja On-Line) - gadżet, ale użyteczny! :-)
 
Kalkulator akustyczny v.1.zip
 
Kalkulator akustyczny (wersja EXE) - gadżet jak wyżej :-)
 
Program demonstracyjny emisji hałasu v.6

 
Gadżet edukacyjny, ale w pełni funkcjonalny, życzę miłej zabawy... :-)
ZEWHALAS'92.zip
Bardzo stary program (sfinansowany ówcześnie przez Ministerstwo Ochrony Środowiska - dystrybucja była FREE).
Niezależnie od wprowadzonych nowych metodyk, wymaganych norm, itp. - program ten (jak się wie co się robi) nadal znakomicie liczy!
(nadal jeszcze można spotkać prognozy wykonane tym programem!)
Można śmiało powiedzieć, że był to pionierski program w Polsce, tak szeroko znany i stosowany w modelowaniu emisji hałasu!
Znakomicie się nadaje do nauki i wykonywania nawet całkiem skomplikowanych obliczeń!
 • arkusz MS Excel
  LEQ+niepewnosc UR95 - MKv6.zip
  139KB (©M.Kirpluk)
 • - obliczanie poziomu emisji w punkcie na podstawie pomiarów LEQ poziomów imisji i tła akustycznego, z szacowaniem niepewności wg. metody opisanej w opracowaniu p.t. "Statystyka w pomiarach akustycznych - podstawy", M.Kirpluk (Ustroń, luty 2006)
  Uwaga (przyp.M.Kirpluk): jest to szacowanie asymetrycznego przedziału niepewności, zgodnie z energetycznym charakterem zjawiska.
  Tu jest opisana:  "Metodyka określania niepewności rozszerzonej" - dla pomiarów poziomu hałasu od instalacji © M.Kirpluk
 • program
  SvanPC v.2.7.19c.zip
  (SVANTEK Sp.z o.o. - Warszawa)
 • - do oczytywania i obróbki zapamiętanych wyników z mierników SVAN;
  - program obsługuje porty USB oraz RS (COM#) i jest w stanie odczytywać dane do pliku tekstowego z każdego urządzenia wyposażonego w wyjście RS!
  - wyświetla "znaczniki" wywoływane w mierniku SVAN945A klawiszem "ESC" podczas pomiaru !!!
 • program
  SvanPC+ v.1.0.21k.msi
  (SVANTEK Sp.z o.o. - Warszawa)
   Manual (ang.)
 • - do oczytywania i obróbki zapamiętanych wyników z mierników SVAN;
  - program bardziej dopracowany graficznie niż SvanPC w starszej wersji;
  - ma już możliwości obliczania wyników cząstkowych na zapisach w wybranych blokach - spore możliwości!
  - oblicza również na zapisach np. 1-sekundowych wartości "zagregowane" do 1-minutowych!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Wróć na górę

  Pomoce edukacyjne do nauki akustyki: